ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНСГАЗРЕСУРС»

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до умов договору постачання природного газу постачальником (для споживача, що не є побутовим)
Додаток 2

до Типового договору постачання природного

газу постачальником ТОВ «УТГР»

(Договір №___ від _______ пункт __ розділу _)

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» (для споживача, що не є побутовим)

 

            Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, Споживач укладає договір постачання природного газу постачальником ТОВ «ТСЕ» (далі – Договір) шляхом прийняття публічної пропозиції Постачальника та приєднання на безстроковий період до Договору, що розміщений на веб-сайті Постачальника в мережі Інтернет за адресою: http:www.______________ та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності ______________________________________________________________________________________________________________.

(зазначити назву та дату друку тощо)

            Договір укладається для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу в разі настання обставин, що унеможливлюють постачання природного газу діючим постачальником Споживача.

            Для укладення Договору Споживач заповнює цю заяву-приєднання у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

Персоніфіковані дані Споживача:

 

1

Найменування

 

2

Код ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Адреса об’єкта

 

5

Адреса для листування (якщо відмінна від адреси місцезнаходження)

 

6

Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу

 

7

ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний Оператором ГРМ

 

8

Ціна на природний газ, яка пропонується Споживачу на дату формування заяви-приєднання (з ПДВ)

 

9

Спосіб та порядок оплати за Договором

 

10

Інша інформація, передбачена вимогами чинного законодавства

 

 

Підтвердженням (акцептуванням) приєднання Споживача до умов Договору є підписаний Споживачем та повернутий на адресу Постачальника один екземпляр цієї заяви-приєднання та/або сплачений рахунок (квитанція) Постачальника, який (яка) надавався (надавалася) одночасно чи після вручення заяви-приєднання.

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого Регулятором, Споживач та Постачальник погоджуються з такими змінами у Договорі.

Постачальник зобов’язується за письмовою вимогою Споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму Договору протягом десяти робочих днів з дати отримання Постачальником такої вимоги.

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

______________                       ___________________              ______________________

(дата)                           (особистий підпис)                  (П.І.Б. Споживача)

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих послуг за Договором.

 

 

Додаток 3

до Типового договору постачання природного

газу постачальником ТОВ «УТГР»

(Договір №___ від _______ пункт __ розділу _)

 

 

ДОГОВІРНІ ОБСЯГИ

Розподілу природного газу на 2016 рік

 

  1. Розподіл природного газу здійснюється Оператором ГРМ протягом 2016 року Споживачу для власного споживання в обсязі _____ тис. куб. м. у  тому числі по місяцях та кварталах:

 

Місяць

Обсяги газу тис. куб. м.

Місяць

Обсяги газу тис. куб. м.

Січень

 

Липень

 

Лютий

 

Серпень

 

Березень

 

Вересень

 

1 квартал

 

3 квартал

 

Квітень

 

Жовтень

 

Травень

 

Листопад

 

Червень

 

Грудень

 

2 квартал

 

4 квартал

 

 

  1. Цей додаток є невід’ємною частиною до Заяви-приєднання від «___» ________ 2016 р. № __________________ укладеної між оператором ГРМ та Споживачем.

 

 

 

Споживач                                                                                            Оператор ГРМ

Товариство з обмеженою відповідальністю                                             ПАТ «Облгаз»

«___________________________________»

 

 

Директор ____________ / /                                                                   Директор ­­­­­­­­______________ / /

 

М.п.                                                                                                           М.п.

 Обновлен 31 дек 2015. Создан 29 дек 2015