ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНСГАЗРЕСУРС»

 

НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ, Продаж газу,Інформаційне повідомлення.

Порядок укладання договорівhttp://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C67293F1FE9A3530C2257EEC00385E7A?OpenDocument

 

Продаж газу


Інформаційне повідомлення
У зв’язку з нарощуванням заборгованості за використаний газ деякими теплопостачальними підприємствами у січні порівняно з груднем суттєво збільшилась кількість підприємств, яким Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не надає номінації. Ми публікуємо (дивіться посилання нижче) перелік таких підприємств, а також умови, виконання яких є обов’язковим для отримання номінацій.

Довідка щодо забезпечення природним газом теплопостачальних підприємств

* * * * *

Передумови для нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної добросовісної конкуренції та орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів, передбачено у положенні Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.15 №329-VIII, який введено в дію з 1 жовтня 2015 року з одночасним припиненням дії Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Закон України «Про ринок природного газу» передбачає, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (транспортування, розподілу, зберігання, послуг установки LNG), з другого – розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу, тобто на оптовому і роздрібному ринках природного газу діятиме принцип вільного ціноутворення (окрім випадків, коли Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов’язки на суб’єктів ринку природного газу) і свобода вибору джерел надходження природного газу.


* * * * *
Порядок укладання договорів

1. Споживач може ознайомитися з проектами примірних договорів на 2016 рік (за відповідними категоріями), що розміщені на офіційному сайті Компанії. 
2. У разі прийняття рішення щодо укладання договору постачання природного газу з Компанією Споживач надає на електронну адресу Компанії лист-звернення про укладання договору купівлі-продажу природного газу (оригінал звернення направляється поштовим зв’язком) із зазначенням мети використання природного газу (власні потреби, виробництво теплової/електричної енергії, промислова сировина тощо), періоду закупівлі природного газу, обсягу закупівлі (з помісячною розбивкою), контактна особа тощо.
Лист-звернення відправляється на електронну адресу особи, відповідальної за укладання договорів за відповідною групою споживачів.
3. Споживач може самостійно роздрукувати проект примірного договору з офіційного сайту Компанії (за відповідною категорією) або отримати його від відповідальної особи на електронну адресу.Споживач заповнює договір (обсяги, реквізити тощо) і оформлює належним чином (підпис, печатка) у двох екземплярах.
  Примітка: підписант (керівник/довірена особа) має особисто підписати договори. Договори (додаткові угоди) із факсимільним підписом в роботу не приймаються.
  Споживач може отримати консультації стосовно порядку оформлення договорів за телефонами відповідальних осіб.
4. Споживач надає в Компанію супроводжувальним листом по два (ідентичних) примірника належним чином оформленого договору (договорів), а також пакет документів відповідно до переліку, наведеного нижче.
  Перелік документів, які надаються споживачем (в копіях):
- акт звірки розрахунків з попереднім постачальником природного газу, який підтверджує відсутність заборгованості споживача за використаний газ;
- статут підприємства, установчий договір;
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- витяг з реєстру платників податку на додану вартість;
- баланс за останній звітний період;
- заповнений і підписаний уповноваженою особою Опитувальник за формою, яка наведена в додатку до Антикорупційної програми Компанії (програму можна знайти за посиланням: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D01268024EED0C73C225812C0045C37E?OpenDocument&Expand=7&); в супроводжувальному листі просимо повідомити про наявність/відсутність на підприємстві аналогічної Програми антикорупційних процедур, а також про готовність (чи відмову) дотримуватися принципів та вимог Компанії та законодавства України у сфері протидії корупції. Окремо наголошуємо на необхідності обов’язкового повного та коректного заповнення Опитувальника та додатку до нього (структура власності). В протилежному випадку Компанія залишає за собою право відмовити контрагенту у встановленні договірних відносин;
- дозвіл на здійснення певних видів діяльності (ліцензії, патенти тощо), якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством України;
- установчі документи, довіреності, накази або інші документи, які засвідчують повноваження особи, що підписала договір;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка підписала договір;
- у разі необхідності: договір на технічне обслуговування котельні, лист/акт звірки про відсутність заборгованості перед попереднім постачальником газу, акт введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта системи газопостачання, акт пусконалагоджувальних робіт, рішення місцевої влади про передачу на баланс котельні (договір оренди та ін.), акт передачі котельні на баланс підприємства, рішення ради про визначення виконавців житлово-комунальних послуг тощо;
- інші документи за запитом Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками.
Всі копії документів мають бути завірені печаткою підприємства з приміткою «згідно з оригіналом».
Примітка: в супроводжувальному листі мають бути зазначені контактні телефони, електронні адреси, прізвище виконавця, інших осіб, відповідальних за виконання договору.
Якщо споживач раніше укладав договір із Компанією, він поновлює лише ті копії документів (з переліку), які були змінені.
5. Виконавець, відповідальний за укладання договору, після отримання проекту договору та пакета документів опрацьовує їх. У разі відсутності зауважень, виконавець забезпечує підписання і оформлення договору з боку Компанії, надає номер договору і дату (споживач може надати свій номер договору), заносить реквізити договору в електронну базу Компанії, один екземпляр договору повертає споживачу
6. Всі зміни до укладених договорів оформлюються додатковими угодами. Порядок роботи з додатковими угодами (отримання, узгодження, підписання тощо) відповідає порядку роботи з договорами. Проекти додаткових угод розміщуються на офіційному сайті Компанії або надаються відповідальним виконавцем на електронну адресу споживача.

* * * * *
Відповідальні за укладання договорів постачання природного газу
 •  


 • ПІБ
  Область відповідальності
  Номер телефону, 
  електронна адреса
  УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ, ДОДАТКОВИХ УГОД, ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЗМІН 
  / статусу підприємства, реквізитів, керівників тощо/
  РОМАНЯК
  Святослав Орестович
  Загальне керівництво
  (заступник директора Департаменту реалізації газу)
  + 380 44 586 3798VRomanyak@naftogaz.com
  ОСИПЕНКО 
  Андрій Андрійович
  Загальне керівництво
  (заступник начальника управління – начальник відділу)
  + 380 44 586 3524
  AOsypenko@naftogaz.com
  ЧУПРИНА 
  Олена Станіславівна
  Загальне керівництво
  (заступник начальника відділу)
  + 380 44 586 3761
  OChupryna@naftogaz.com
  Калніньш 
  Ліонела Вікторівна
  Підприємства ТКЕ Вінницької, Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської областей
  044 – 586-38-22 LKalninsh@naftogaz.com
  Ярхунова 
  Олена Валеріївна
  Підприємства ТКЕ
  Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, областей та м. Києва
  044 – 586-34-49 OYarhunova@naftogaz.com
  Татарчук 
  Христина Леонідівна
  Підприємства ТКЕ
  Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської областей
  044 – 586-39-38 HTatarchuk@naftogaz.com
  Костюк 
  Олена Георгіївна
  Підприємства ТКЕ
  Харківської, Херсонської, Чернігівської, Черкаської, Чернівецької областей
  044 – 586-39-80 OKostyuk@naftogaz.com
  Коваль 
  Віталій Олександрович
  Бюджетні установи і організації, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету
  044 – 586-35-24 Koval@naftogaz.com
  Захарченко 
  Марина Сергіївна
  Газозбутові організації (всі категорії споживачів); 
  Газорозподільні/газотранспортні організації (ВТВ та власні потреби)
  044 – 586-34-72 MZaharchenko@naftogaz.com
  Глущенко 
  Наталія Леонідівна
  Промислові та інші споживачі 
  (власні потреби)
  044 – 586-35-24 Glushchenko@naftogaz.com
Територіальне закріплення по оформленню актів приймання-передачі природного газу підприємствами ТКЕ

Графік роботи працівників Компанії
Початок робочого дня: 8-30
Обідня перерва: з 12-30 до 13-15
Закінчення робочого дня: 17-30 (у п`ятницю: 16-15)


* * * * *
Документальне оформлення фактично спожитих обсягів природного газу
1. Форми комерційних актів приймання-передачі розміщуються на офіційному сайті Компанії або надаються відповідальним виконавцем на електронну адресу споживача.
2. Для оформлення комерційних актів приймання-передачі Споживач надає в Компанію технічний акт (актів приймання-передачі, який складається між споживачем та газорозподільним/газотранспортним підприємством) разом із листомв якому зазначає фактичні обсяги споживання природного газу загалом по підприємству і в розрізі окремих договорів (якщо споживач уклав два і більше договорів в одному розрахунковому періоді – календарному місяці).
3. Споживач може самостійно заповнювати форму акту приймання-передачі з сайту Компанії, в частині обсягів фактичного споживання газу, загальної вартості тощо, оформити належним чином та у двох екземплярах разом з технічним актом надати в Компанію супроводжувальним листом.
4. Акти приймання-передачі природного газу повинні бути надані Компанії в наступному порядку:
«Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки газу, Споживач зобов'язується надати Постачальнику:
- завірену копію акта наданих послуг з розподілу/транспортування природного газу за розрахунковий місяць, складеного між Споживачем та оператором ГРМ/ГТС; до копії акту Споживач за підписом уповноваженої особи надає інформацію стосовно детальної розбивки кількості газу, зазначеної в акті, за категоріями (в т.ч. за цим договором);

- підписані та скріплені печатками Споживача два примірники акта приймання-передачі газу, у якому зазначаються фактичні обсяги використаного газу в розрахунковому місяці, його фактична ціна та вартість».


* * * * *

Зразки договорів постачання природного газу та актів приймання-передачі природного газу (для ознайомлення).

Розміщені на цій сторінці зразки документів призначені для ознайомлення. Для отримання примірників документів для підписання, будь-ласка, звертайтесь до фахівців Відділу договірної роботи з реалізації природного газу: ОСИПЕНКО Андрій Андрійович (+ 380 44 586 3524, AOsypenko@naftogaz.com); ЧУПРИНА Олена Станіславівна (+ 380 44 586 3761, OChupryna@naftogaz.com). 

Перелік основних нормативно-правових актів, які регулюють відносини між постачальником та споживачами газу
ПОСТАНОВА НКРЕКП № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»
ПОСТАНОВА КМУ №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»

Договір №_______________-БО постачання природного газу
Договір №_______________- ЕЕ постачання природного газу
Договір №_______________- КП постачання природного газу
Договір № __________- Н купівлі-продажу природного газу
Договір №_______________- ПР(Л) постачання природного газу
Договір № __________- РО купівлі-продажу природного газу
Договір №___________________-ТЕ постачання природного газу

АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, бюджетні установи)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, для населення)
АКТ приймання-передачі природного газу (власний газ, для населення)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, для релігійних організацій)
АКТ приймання-передачі природного газу (власний газ, для релігійних організацій)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, електрична енергія, до 50 тис. куб. м на місяць)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, власні потреби, до 50 тис. куб. м на місяць)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, власні та промислові потреби, до 50 тис. куб. м на місяць)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, власні потреби, понад 50 тис. куб. м на місяць)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, ТКЕ для бюджетних організацій)
АКТ приймання-передачі природного газу (імпортований газ, ТКЕ для компобуту)
АКТ приймання-передачі природного газу (власний газ, ТКЕ для населення)
АКТ приймання-передачі природного газу (власний газ, ТКЕ для релігійних організацій)

Перейти до розділів:Ціни газу для споживачів, продаж/постачання Компанією природного газу яким підпадає під дію Положення про ПСО

Умови постачання природного газу споживачам, продаж/постачання Компанією природного газу яким підпадає під дію Положення про ПСО

Прейскуранти на газ для споживачів, продаж/постачання Компанією природного газу яким не підпадає під дію Положення про ПСО

Тарифи на транспортування, розподіл і зберігання газу

Постачальник «останньої надії»

Контактна інформація


Создан 21 июл 2017